Věrnostní karta bitiba

Bitiba odměňuje věrnost svých zákazníků. Pro sbírání známek, použití kupónů a obecná pravidla, podle kte-rých funguje používání naší věrnostní karty bitiba platí následující podmínky:

1. Účast

Účastníky mohou být všichni registrovaní zákazníci bitiby se zákaznickým účtem. Účast je bezplatná a je součástí zákaznického účtu bitiba.

2. Známky bitiba

2.1 Obecně

Početním základem pro bitiba věrnostní kartu jsou virtuální známky, které jsou zaúčtovány na věrnostní kartě zákazníka k příslušnému zákaznickém účtu. Známky nebo věrnostní body z jiných programů nelze převést na bitiba známky. Věrnostní karta bitiba a známky nejsou přenosné a nelze je převést na hotovost a vyplatit. Aktuální stav Vaší věrnostní karty bitiba je uveden v části „Můj účet“ na stránkách bitiby, kde je kdykoliv k nahlédnutí, a to pouze pro Vás.

2.2 Získání známek

Známky Bitiba získáte automaticky za každou objednávku od 24.06.2020 po obdržení platby a odeslání zboží. Za každou zaplacenou a odeslanou objednávku nad 650 Kč u bitiby budou na Vaši věrnostní kartu bitiba připsány virtuální známky. Za každých 650 Kč z Vaší hodnoty objednávky obdržíte 1 bitiba známku. U některých speciálních akcí lze známky bitiba připisovat v odlišném, předem ohlášeném rozsahu.

2.3 Vyloučení možnosti získat známky

V průběhu kalendářního roku lze vyplnit nejvíce 15 věrnostních karet. Po dosažení této hodnoty nebudou do konce aktuálního kalendářního roku vydávány žádné další známky. Společnost bitiba si vyhrazuje právo nepřipsat známky za nabídky smluv (objednávky), které působí dojmem, že byly podány za účelem dalšího komerčního prodeje zboží. Produkty s cenou 0 Kč (např. vzorky, věrnostní dárky, prémie), uplatněné kupóny a další slevy, jakožto i dodatečné dodávky, náklady na dopravu nebo jiné servisní poplatky nejsou zahrnuty do výpočtu hodnoty objednávky. Pro jiné určité služby může být možnost získání známek bitiba vyloučena.

2.4 Postup připsání dobropisu

Bitiba známky jsou automaticky připsány na věrnostní kartu bitiba, když je příchozí platba za objednávku zaúčtována u bitiby a zboží odesláno. Připsání probíhá na zákaznické číslo, které bylo použito u objednávky. Pokud si zákazník u bitiby objedná přes několik zákaznických účtů, jsou známky připisovány odpovídajícím způsobem na jednotlivé zákaznické účty. Není možné přenášet známky z jednoho zákaznického účtu na druhý.

2.5 Vypršení platnosti známek

Pokud do 6 měsíců po získání poslední známky není u bitiby zadána žádná další objednávka, vyprší platnost celé věrnostní karty bitiba. Datum vypršení platnosti bude uvedeno samostatně v oblasti „Můj účet“. Platnost věrnostní karty zaniká také, pokud je zákaznický účet z oprávněných důvodů zablokován.

3. Převod plné karty na poukaz

3.1 Obecně

Jakmile nashromáždíte 16 bitiba známek, automaticky obdržíte po zaplacení a odeslání poslední objednávky kupón ve výši 400 Kč. K uplatnění kupónu Vám bude k dispozici tlačítko v „Můj účet“, které přičte hodnotu kupónu ke zboží v nákupním košíku.

3.2 Podmínky použití kupónu

Kupón je platný jeden rok od data vydání a lze ho uplatnit na jakoukoliv běžnou objednávku s minimální hodnotou 400 Kč.

4. Ostatní

4.1 Ukončení programu

bitiba si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv věrnostní kartu bitiba, nebo ji nahradit jiným programem.

4.2 Změny

bitiba si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit podmínky ohledně účasti, kupónů a ostatní postupy popsané v podmínkách účasti na věrnostní kartě bitiba. Nároky účastníků na náhradu škody vůči bitibě kvůli změnám, které byly provedeny kvůli zákonům dané země, nemohou být uplatněny. Změny nebo doplnění těchto podmínek účasti budou oznámeny zveřejněním na webových stránkách.

Kromě toho platí pro všechny objednávky a dodávky zboží učiněné prostřednictvím online obchodu www.bitiba.cz mezi bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 Mnichov (dále jen: bitiba) a jejími zákazníky všeobecné obchodní podmínky (VOP). Podrobnosti o všeobecných obchodních podmínkách naleznete zde.

Ochrana osobních údajů

Bitiba bere ochranu dat svých zákazníků vážně. Prohlášení o ochraně dat bitiba je k dispozici zde.

Stav těchto podmínek: 23.06.2020