Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení zákazníci obchodu bitiba, vážení návštěvníci našeho webu, ochrana Vašich údajů je pro nás velmi důležitá. V následujících řádcích Vás informujeme o tom, která Vaše data shromažďujeme a zpracováváme v souvislosti s používáním našich webových stránek nebo internetového obchodu.

Stručný přehled

1. Kdo je zodpovědný za zpracování dat?

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů prostřednictvím webové stránky je bitiba GmbH (dále jen bitiba), Herzog Wilhelm Straße 12, 80331 München. Více informací naleznete zde.

Našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů, Dr. Philippa Herrmanna můžete kontaktovat prostřednictvím našeho portálu pro ochranu osobních údajů:

- Mám zákaznický účet bitiba (https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/9320c072-eeb3-47d1-9caf-bda12a4818f6/4187e598-eba1-45ce-95f4-3ecfe34d5d1a)

- Nemám zákaznický účet bitiba (https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/9320c072-eeb3-47d1-9caf-bda12a4818f6/52a100db-50f7-4841-bc88-1373b52421c3)

2. Jaká data zpracováváme, když navštívíte náš web?

Když navštívíte web bitiba, Váš webový prohlížeč odešle na naše servery různé záznamy, které jsou technicky nezbytné pro optimalizaci technologií našich webových stránek a pro zajištění stability a bezpečnosti. Jsou uloženy v log souborech (tzv. log files), které také obsahují IP adresu.

3. Používá web cookies?

Ano. Na našem webu se používají různé cookies. Podrobné informace o tom, jak tyto soubory cookie smazat nebo zabránit jejich ukládání, naleznete v v zásadách ochrany osobních údajů a v centru předvoleb.

4. Používáme na našem webu analytické nástroje?

Ano. Spolupracujeme s více poskytovateli na přizpůsobení a optimalizaci našich webových stránek a nabídek v souladu s našimi potřebami. Podrobné informace o těchto poskytovatelích služeb, o tom, jak fungují analytické nástroje a jak je vypnout, najdete také v centru předvoleb.

5. Používáme uživatelsky zaměřenou reklamu?

Ano. Spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří mj. pomocí souborů cookie a reklamních ID dokážou zobrazit uživatelsky a zájmově zaměřenou reklamu pro nás nebo naše partnerské subjekty. Podrobné informace o těchto poskytovatelích služeb, o tom, jak fungují reklamní nástroje a jak je vypnout, naleznete centru předvoleb.

6. Sdílíme vaše informace s třetími stranami?

Ne. Vaše data nesdílíme s neoprávněnými třetími stranami. Kromě toho jsme zajištěni i uzavřením odpovídajících smluv o zpracování objednávek s externími poskytovateli.

7. Na koho se můžete obrátit s dotazy?

Máte–li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, obraťte se prosím na zákaznický servis bitiba nebo na našeho pracovníka pro ochranu údajů.

Těšíme se na Vaše dotazy prostřednictvím našeho portálu pro ochranu osobních údajů:

- Mám zákaznický účet bitiba (https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/9320c072-eeb3-47d1-9caf-bda12a4818f6/4187e598-eba1-45ce-95f4-3ecfe34d5d1a)

- Nemám zákaznický účet bitiba (https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/9320c072-eeb3-47d1-9caf-bda12a4818f6/52a100db-50f7-4841-bc88-1373b52421c3)

8. Jak mohu odvolat svůj souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR?

Zde uvádíme stručný přehled Vašich možností. Další informace naleznete níže v našich informacích o ochraně osobních údajů.

a. Soubory cookie a podobné technologie – Navštivte centrum předvoleb v naší aplikaci nebo na webových stránkách. Nastavení bohužel nemůžeme spravovat za Vás, protože se jedná o nastavení specifická pro dané zařízení.

b. Push notifikace (pouze aplikace) – V závislosti na mobilním zařízení můžete změnit nastavení přímo v aplikaci nebo v nastavení systému. Nastavení bohužel nemůžeme spravovat za Vás, protože se jedná o nastavení specifická pro dané zařízení.

c. E-mail – Kdykoli můžete kliknout na odkaz pro odhlášení z odběru v obdrženém e-mailu, abyste jej od-volali nebo vznesli námitku. Pokud u nás máte účet, můžete si nastavení zasílání newsletteru změnit také přímo ve svém účtu. Pokud si přejete dostávat pouze e-maily týkající se Vašich objednávek a Vašeho účtu bitiba, můžete nás kdykoli kontaktovat na zákaznickém servise bitiba.

d. Pošta – Pokud si nepřejete dostávat reklamu zasílanou poštou, můžete nás kdykoli kontaktovat na zákaznickém servise bitiba.

e. Custom Audience – Chcete-li odvolat svůj souhlas s používáním Custom Audience, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese support@bitiba.cz nebo navštivte portál pro ochranu osobních úda-jů.

Ostatní – pokud si přejete odvolat jiné souhlasy nebo vznést námitku proti zpracování, můžete nás kdykoli kontaktovat na zákaznickém servise bitiba nebo navštívit náš portál pro ochranu osobních údajů:

- Mám zákaznický účet bitiba (https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/9320c072-eeb3-47d1-9caf-bda12a4818f6/4187e598-eba1-45ce-95f4-3ecfe34d5d1a)

- Nemám zákaznický účet bitiba (https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/9320c072-eeb3-47d1-9caf-bda12a4818f6/52a100db-50f7-4841-bc88-1373b52421c3)

Informace o ochraně dat

A. Obecné informace o ochraně údajů u bitiba

1. Oblast působnosti a vymezení pojmů

1.1 Informace o ochraně dat zahrnují informace ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) o zpracování údajů v souvislosti s přístupem na naši webovou stránku, jakož i s využitím internetového obchodu.

1.2 Informace o povaze a účelu zpracování dat v souvislosti s používáním naší aplikace, kontaktních funkcí na webu (zákaznická podpora), stejně jako vystupování na sociálních sítích a médiích, najdete přehledně v příslušné sekci, případně při používání příslušné aplikace.

1.3 Pokud odkazujeme na webové stránky třetích stran, nemáme žádný vliv ani kontrolu nad odkazovaným obsahem a místními předpisy o ochraně údajů. Doporučujeme zkontrolovat informace o ochraně osobních údajů na propojených webových stránkách a zjistit, zda a do jaké míry jsou osobní údaje shromažďovány, zpracovávány, používány nebo zpřístupněny třetím stranám.

1.4 Úplné znění obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), včetně definic a vysvětlivek, naleznete v následujícím odkazu.

2. Místo uložení dat

2.1 Veškeré osobní údaje shromážděné a zpracované prostřednictvím webových stránek a našeho internetového obchodu budou uloženy a zabezpečeny na místních serverech v Německu společností Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), specializovaným cloudovým poskytovatelem. Díky technickým a organizačním opatřením zaručuje AWS nejvyšší možnou ochranu Vašich zákaznických a uživatelských dat před ztrátou a neoprávněným přístupem. Pokud bude v této souvislosti nutné předat Vaše údaje mimo EU/EHP, stane se tak pouze na základě platného rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo uzavřených standardních smluvních doložek.

2.2 Účelem tohoto zpracování dat je hosting našich webových serverů a databází a jejich zálohování na základě smlouvy o komplexním zpracování objednávek.

3. Společné zpracování dat

Bitiba také zpracovává data v takzvané sdílené odpovědnosti se společností zooplus SE. Základem je komplexní smlouva v souladu s čl. 26 GDPR, která upravuje příslušné odpovědnosti a pravomoci těchto dvou společností. Podrobnější informace můžete získat prostřednictvím zákaznického servisu bitiba nebo u našeho pracovníka pro ochranu údajů.

4. Obecné IT služby

Spolupracujeme s různými poskytovateli IT služeb, kteří naši IT infrastrukturu spravují a průběžně ji technicky a bezpečnostně rozvíjejí. Pokud mají poskytovatelé služeb v rámci této činnosti přístup k osobním údajům, děje se tak pod neustálým dohledem společnosti bitiba. Je tak zaručeno, že nemůže dojít k uložení osobních dat mimo bitibu.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

5. Zpracování dat při výkonu práv subjektu údajů

Pokud uplatníte svá práva subjektu údajů, zpracováváme Vaše údaje odděleně od ostatních činností zpracování, abychom mohli zpracovat a splnit Vaši žádost.

Za účelem ověření totožnosti požadujeme zejména Vaše jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a údaje o Vaší objednávce.

Za účelem naplnění: Abychom mohli zpracovat Vaši ověřenou žádost, musíme navíc zpracovat i údaje, které se Vás týkají a na které se žádost vztahuje.

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Výše uvedené údaje předáváme našemu poskytovateli technologických služeb, společnosti Onetrust Technology Limited, na základě příslušné smlouvy o pověřeném zpracování (čl. 28 GDPR).

Pokud by v této souvislosti bylo nutné předat Vaše údaje mimo EU/EHP, stane se tak pouze na základě platného rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo uzavřených standardních smluvních doložek.

Bez ohledu na existující údaje o zákaznících nebo objednávkách uchováváme údaje týkající se Vašeho dotazu odděleně za účelem plnění Vašich práv jako subjektu údajů a zajištění povinností při dokumentaci a ověřování (čl. 5 odst. 2 GDPR). Doba uchovávání závisí na příslušných právních požadavcích. 

6. Předávání údajů orgánům činným v trestním řízení

Pokud nás příslušné orgány činné v trestním řízení požádají o poskytnutí osobních údajů, učiníme tak pouze v případě, že jsme k tomu ze zákona povinni, jsme k tomu přímo oprávněni nebo můžeme prokázat oprávněný zájem, který převažuje nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů. V takovém případě nemáte možnost vznést námitku proti tomuto zpracování údajů.

V žádném případě nepředáváme údaje přímo orgánům činným v trestním řízení mimo Českou republiku.

Právní základ:

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Za účelem zpracování těchto žádostí předáváme údaje výše uvedenému poskytovateli technologických služeb Onetrust Technology Limited. Další informace naleznete v části A5 výše. 

B. Zpracování dat při návštěvě našich webových stránek

1. Log files

Z technických důvodů shromažďuje bitiba při návštěvě webové stránky tzv. přístupová data a ukládá je do souboru protokolu (tzv. log file). Kromě IP adresy bude v log file uložen název požadované webové stránky, volaný soubor, datum a čas vyvolání souboru, množství přenesených dat a zpráva o úspěšném načtení, typ a verze prohlížeče, operační systém, tzv. URL adresa odkazu (dříve navštívená stránka) a dotazující se poskytovatel.

Právní předpis: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Tato data nepředáváme stranám. Soubory protokolu jsou automaticky smazány dva (2) měsíce po sběru. Předtím je však IP adresa anonymizována a uložena pouze pro administrativní (technické) a bezpečnostní účely. Shromažďování údajů je vyžadováno pouze pro technický provoz naší webové stránky.

2. Cookies & Pixels

Kromě log files se při návštěvě našich webových stránek a při používání souvisejících dostupných služeb používají cookies a podobné technologie (např. Pixels). Podrobnosti o souborech cookie a technologiích používaných při návštěvě našich webových stránek, době jejich skladování a informace o tom, jak smazat zde shromážděná data, naleznete v odhlášení v našem centru předvoleb. Vezměte prosím na vědomí, že obecná deaktivace cookies může vést k funkčním omezením našich webových stránek.

Rozlišujeme následující typy souborů cookie:

2.1 Nezbytně potřebné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webové stránky a nelze je deaktivovat ve Vašem systému. Další informace najdete v centru předvoleb.

Právní předpis: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2.2 Performance cookies

Tyto soubory cookies nám umožňují vyhodnocovat vyvolávání a návštěvy našeho internetového obchodu za účelem měření výkonu naší stránky a jejího vylepšení. Všechny informace nashromážděné těmito soubory cookies jsou anonymní. Další informace najdete v centru předvoleb.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

2.3 Funkční cookies

S těmito soubory cookies Vám můžeme poskytnout rozšířené funkce a možnosti personalizace. Tyto soubory cookies mohou být použity námi nebo třetími stranami, jejichž služby používáme na našich stránkách. Další informace najdete také v centru předvoleb.

Právní předpis: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.4 Cookies pro marketingové účely

Tyto cookies mohou být použity našimi partnerskými subjekty na našich stránkách. Mohou být použity těmito podniky pro vytvoření profilu podle Vašich zájmů, aby Vám mohly zobrazovat relevantní reklamu na jiných stránkách. Neukládají přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci Vašeho prohlížeče a zařízení připojeného k internetu. Další informace najdete v centru předvoleb.

Právní předpis: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

3. Pluginy – zásuvné moduly

Pluginy (zásuvné moduly) se používají na našich webových stránkách, které obvykle spolupracují s jinými službami nebo webovými stránkami (poskytovatelé pluginů). Používáme tzv. řešení „Shariff“ (Shariff Wrapper), pomocí kterého můžete určit, zda a kdy jsou data přenášena na operátory příslušných sítí. Pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko (souhlasíte), Váš prohlížeč se připojí k serverům příslušné sítě.

Vezměte prosím na vědomí, že bitiba je zodpovědná pouze za zjištění IP adresy pomocí pluginu. Pokud jde o následné zpracování poskytovatelem, je tento poskytovatel odpovědný za ochranu údajů, včetně doby uchovávání údajů.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Poskytovatelé pluginů používají, kromě námi zjištěné IP adresy, Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely reklamy (včetně třetích stran), průzkumu trhu a/nebo vlastního designu své webové stránky a k informování dalších uživatelů příslušné sítě o vaší aktivitě na našich stránkách. Poskytovatel zde vystupuje jako odpovědná osoba ve smyslu ochrany dat, protože nemáme žádné informace o tom, do jaké míry poskytovatel používá data získaná od okamžiku, kdy kliknete na příslušné tlačítko. Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů poskytovateli zásuvných modulů a informace o plnění Vašich práv (např. informace a námitky), lze nalézt v následujících odkazech na informace o ochraně osobních údajů.

Podrobnosti o zásuvných modulech a informace o ochraně osobních údajů naleznete u následujících poskytovatelů:

Facebook

Instagram

Pinterest

Twitter

Youtube

C. Zpracování dat při používání internetového obchodu

1. Registrace a používání účtu „moje bitiba“

Při zřízení uživatelského účtu při první objednávce shromažďujeme následující informace:

• Registrační údaje (např. jméno a příjmení, adresa, emailová adresa); přihlašovací údaje (emailová adresa, heslo); údaje o zákazníkovi (fakturační adresa, dodací adresa); údaje o spojení (IP adresa).

Tato data zpracováváme, abychom Vám poskytli přístup k Vašemu uživatelskému účtu (moje bitiba). Přihlašovací údaje slouží k ověření Vašeho zákaznického účtu. Pomocí účtu „moje bitiba“ můžete zkontrolovat své objednávky a spravovat svá data a nastavení. To zahrnuje například možnost nastavit způsob doručení zboží a způsob platby, nastavit zasílání newsletteru a zobrazit historii objednávek.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Data nebudou předána neoprávněným třetím stranám. Tato data ukládáme po dobu trvání Vašeho zákaznického účtu (moje bitiba), pokud nás nepožádáte o jejich dřívější smazání a neexistují žádné další zákonné povinnosti pro úschovu a uložení. Poskytování výše uvedených osobních údajů je smluvně stanoveno, bez jejich poskytnutí není možné používat a spravovat zákaznický účet.

2. Proces objednávky & dodání

V souvislosti s objednávkou, platbou a dodáním zpracováváme následující údaje:

• Údaje o zákazníkovi (např. jméno a příjmení, emailová adresa, fakturační adresa, dodací adresa, telefon, zákaznické číslo), údaje o spojení (IP adresa), platební údaje (např. platební informace).

Data zpracováváme v souvislosti s objednávkou, abychom mohli přijmout Vaši objednávku s uvedenými údaji, upravit výběr produktu podle Vašich preferencí a poskytnout Vám odpovídající doporučení.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Data nebudou předána neoprávněným třetím stranám. Informace o Vaší dodací adrese poskytujeme smluvním logistickým společnostem a přepravním partnerům (viz. Logistika a doprava). Údaje shromážděné za účelem plnění smlouvy ukládáme po dobu trvání smluvního vztahu, pokud nás nepožádáte o vymazání dříve, nejdříve však po uplynutí zákonné záruční lhůty. Po uplynutí této lhůty si uchováme informace vyžadované podle obchodního a daňového práva o smluvním vztahu po dobu stanovenou zákonem.

2.1 Logistika a doprava

Aby naši zákazníci mohli být informováni o stavu dodávky, pošle bitiba příslušné doručovací společnosti e-mailovou adresu a - pokud je uvedeno - telefonní číslo zákazníka (pouze pro předávání dodávek). Bitiba zohledňuje jak zájmy zákazníků, tak i své vlastní zájmy, a tento vztah považuje za vyvážený, zejména proto, že dodavatelské společnosti se v nejvyšší míře zavázaly k ochraně osobních údajů, a tyto údaje používají výhradně pro účely zasílání informací. Podrobnosti o logistických společnostech a přepravních partnerech, které používáme, najdete zde.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

2.2 Zpracování plateb

V závislosti na zvoleném způsobu platby se platební údaje předají příslušnému poskytovateli plateb-ních služeb. Pro platby kreditní kartou využíváme specializovaného poskytovatele služeb s certifikací PCIDSS, se kterým jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Pro podrobnosti o prodejcích, se kterými spolupracujeme a kteří jednají jako tzv. zpracovatelé zakázek a zároveň jako podniky částečně zodpovědné za ochranu osobních údajů, se můžete kdykoliv obrátit na service@bitiba.cz nebo na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů. Tato data ukládáme po dobu trvání Vašeho zákaznického účtu (moje bitiba), pokud nás nepožádáte o jejich dřívější smazání a neexistují žádné další zákonné povinnosti pro úschovu a uložení. Poskytování výše uvedených osobních údajů je smluvně stanoveno, bez těchto údajů není možné používat a spravovat zákaznický účet.

2.3 Ověření bonity

bitiba umožňuje zákazníkům nakupovat zboží na fakturu. U tohoto způsobu platby si však bitiba vyhrazuje právo předem ověřit bonitu zákazníka. Zde zpracováváme následující data:

• Údaje o zákazníkovi (jméno a příjmení, emailová adresa, adresa, fakturační adresa, dodací adresa, zákaznické číslo).

V tomto ohledu je společnost bitiba oprávněna použít informace poskytnuté při objednání zboží k výpočtu rizika (interní skóring). Data použitá v souvislosti s interním skóringem vycházejí zejména z kombinace následujících údajů:

• Údaje o adrese (fakturační adresa, dodací adresa), věk, požadované platební podmínky, způsob objednání a druh sortimentu.

Kromě toho je bitiba při tomto způsobu úhrady (nákup na fakturu) oprávněn získat informace o bonitě zákazníka od externí informační agentury.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

2.4 Předcházení podvodům

bitiba využívá informace o podezřelých procesech objednávání (například současné objednání velkého množství zboží na stejnou adresu pomocí různých zákaznických účtů) k zabránění prodlení s platbami a k ochraně našich zákazníků před zneužitím jejich účtů nebo jejich identity. Toto posouzení rizika pravděpodobnosti pokusu o podvod bere mimo jiné v úvahu, zda byl terminál přihlášen prostřednictvím různých poskytovatelů služeb, zda má terminál často se měnící georeference, kolik transakcí bylo provedeno prostřednictvím terminálu a zda bylo použito proxy připojení.

Při tom zpracováváme následující údaje:

• Údaje o zákazníkovi (jméno a příjmení, emailová adresa), fakturační údaje (fakturační adresa, dodací adresa, platební informace, zákaznické číslo), informace o spojení (informace z internetového prohlížeče)

Právní předpis: čl. 6 odst, 1 písm. f) GDPR

bitiba je ze zákona povinna zajistit autentizaci zákazníka (3DS2) v rámci svých platebních procesů, včetně šifrovaného přenosu těchto platebních informací do příslušných bank.

Právní předpis: čl. 6 odst, 1 písm. c) GDPR

V rámci prevence podvodů spolupracujeme s různými poskytovateli. Pro podrobné informace o těchto poskytovatelích služeb zodpovědných za rozsah a dobu uložení dat se obraťte na service@bitiba.cz nebo na naši osobu pověřenou ochranou osobních údajů.

2.5 Prověření sankčního seznamu

Na základě předpisů Evropské unie je společnost bitiba povinna zabránit dodání zboží osobám, které se nachází na tzv. sankčních seznamech (teroristické skupiny, organizace a osoby spojené s terorismem). Z tohoto důvodu jsou porovnávána jména a fakturační adresy se sankčními seznamy. Kromě porovnání zde nedochází k žádnému dalšímu zpracování údajů.

Právní předpis: čl. 6 odst, 1 písm. c) GDPR

3. Věrnostní program

 Věrnostní karta bitiba je věrnostní program, se kterým mohou zákazníci získávat známky v závislosti na jejich nákupu. Program věrnostní karty je integrovanou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a bitiba. V rámci věrnostního programu zpracováváme následující údaje:

• Údaje o zákazníkovi (emailová adresa, zákaznické číslo, historie objednávek)

Tyto údaje zpracováváme výhradně za tím účelem, abychom Vám umožnili přístup k věrnostnímu programu. Údaje nejsou propojovány s žádnými jinými údaji a nejsou ani ukládány k žádnému oddělenému profilu. Zákazník obdrží po registraci informace o věrnostním programu a následně je prostřednictvím emailu pravidelně informován o stavu a datu expirace věrnostní karty.

Právní předpis: čl. 6 odst, 1 písm. c) GDPR

Údaje nebudou předány třetím stranám. Tyto údaje ukládáme po dobu trvání Vašeho zákaznického účtu (moje bitiba). Pokud již nemáte zájem o informace o stavu Vaší věrnostní karty rozesílané emailem, můžete nás o tomto rozhodnutí informovat prostřednictvím kontaktu uvedeného v obdrženém emailu. Rozesílání informačních emailů poté bude pozastaveno.

4. Preference produktů

V souvislosti s používáním účtu „moje bitiba“ a Vašimi objednávkami ukládáme informace, pomocí kterých můžeme vyvodit závěry o Vašich preferovaných produktech, a tím vám zpříjemnit nakupování. Související zpracování a nastavení dat můžete nezávisle upravit pomocí svého účtu „moje bitiba“. Zde zpracováváme pouze následující data:

• Zákaznické číslo, historie objednávek, preferované doručovací služby, preferovaný způsob platby

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Údaje nebudou předány třetím stranám. Tyto údaje ukládáme po dobu trvání Vašeho zákaznického účtu (moje bitiba), pokud nás nepožádáte o jejich odstranění. Poskytování výše uvedených osobních údajů není smluvně ani zákonem stanoveno.

5. Nákupní chování a profilování

V souvislosti s používáním našeho internetového obchodu Vám chceme nabídnout co nejlepší nákupní zážitek a na základě Vašich nákupů a vyhledávání produktů vytvářet individuální a speciální nabídky. Za tímto účelem interně analyzujeme nákupní a uživatelské chování v našem internetovém obchodě, k čemuž využíváme zákaznického čísla, hledaného nebo objednaného produktu, příslušného nákupního košíku a historie objednávek. Výsledek těchto analýz však nemá pro Vás žádné právní nebo negativní důsledky. Právo kdykoli odmítnout takovéto profilování zůstává nedotčeno.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

bitiba doporučení produktů

Na základě informací ve Vašem účtu „moje bitiba“ a nákupů, které provedete, můžeme výběr produktů přizpůsobit Vašim preferencím a poskytnout adekvátní doporučení. Z tohoto pohledu považujeme zájem o optimální přípravu informací a neustálé zlepšování naší nabídky služeb za vyvážený. 

6. Zákaznické průzkumy

 Pro účely zákaznických recenzí a pro interní management kvality používáme na našich webových stránkách software Google recenze. Chtěli bychom dát našim zákazníkům příležitost vyhodnotit nákup v následném období. Google nepřijímá zákaznická data z naší databáze. Bude zasláno pouze číslo objednávky, objednací číslo, číslo zákazníka a e-mailová adresa.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

7. Seznam přání

Máte možnost vytvořit seznam přání s označenými produkty. Tyto údaje a produkty ukládáme do Va-šeho zákaznického účtu, když jste přihlášeni. Údaje budou použity pouze k vytvoření seznamu přání a k jeho uchování.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

D. Zpracování dat při komunikaci se zákazníky

1. Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, zpracujeme pouze Vaši e-mailovou adresu. Údaje budou použity výhradně k tomu, abychom Vám v pravidelných intervalech poskytovali informace o produktech a kampaních bitiba v závislosti na vybrané oblasti zájmu.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Když obdržíte newsletter, používáme takzvané internetové nebo pixely (Web beacons, Pixel), pomocí kterých můžeme zjistit, zda jste newsletter dostali, případně zda jste jej otevřeli nebo zda jste klikli na odkazy. Na základě takto získaných dat vytvoříme uživatelský profil, který bude newsletter přizpůsobovat Vašim individuálním zájmům. Tyto údaje propojujeme prostřednictvím sledování s akcemi, které jste podnikli na našich webových stránkách.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete při registraci k odběru novinek, nepředáváme neoprávněným třetím stranám. Nástroj pro newsletter je však poskytován externím poskytovatelem, a proto s ním máme uzavřenou smlouvu na zpracování údajů z objednávky.

Pro podrobné informace o těchto poskytovatelích služeb se obraťte na service@bitiba.cz nebo na naši osobu pověřenou ochranou osobních údajů.

Kdykoli můžete vyjádřit nesouhlas se zasíláním newsletteru, a tím i se zpracováním výše uvedených údajů. Proti zasílání newsletterů, a tedy i proti zpracování Vašich výše uvedených údajů, můžete kdykoli vznést námitku nebo můžete za tímto účelem kontaktovat náš zákaznický servis bez toho, aby vznikly jakékoli náklady kromě nákladů na zaslání nesouhlasu podle základních sazeb. Zákonnost zpracování na základě souhlasu až do odvolání zůstává nedotčena. Pokud si nepřejete automatickou analýzu a analýzu Vašeho uživatelského chování v souvislosti s newsletterem, musíte se z odběru odhlásit. Data budou uložena od doby přihlášení k odběru novinek až do doby odhlášení. Po odhlášení uložíme data anonymně a pouze pro statistické účely. Poskytování osobních údajů nevyžaduje zákon ani smlouva. Není však možné zasílat nebo přijímat newsletter bez uvedení e-mailové adresy.

1. Dostupnost produktu – připomenutí

Máte možnost být informováni e-mailem o dostupnosti určitých produktů. Za tímto účelem Vám na požádání zašleme jednorázovou informaci, pokud je požadovaný produkt opět k dispozici. Po-kud požadovaný produkt nebude po několika týdnech k dispozici, budeme Vás o tom informovat a v případě potřeby Vám nabídneme další vhodné doporučené produkty nebo poukázky.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Údaje nesdělujeme třetím stranám. Po 95 dnech automaticky odstraníme Vaši e-mailovou adresu z příslušného seznamu pro zasílání informací o dostupnosti produktů.

3. Marketing (E-Mail)

V rozsahu povoleném zákonem a za předpokladu, že uzavřete smlouvu se společností bitiba a poskytnete svou e-mailovou adresu, má společnost bitiba právo použít Vaši e-mailovou adresu pro přímý marketing svého vlastního podobného zboží nebo služeb. Máte právo kdykoli vznést námitku proti používání Vaší e-mailové adresy bez toho, aby Vám vznikly jakékoli jiné náklady než náklady na zaslání námitky podle základních sazeb. Za tímto účelem kontaktujte náš zákaznický servis bitiba.

1. Marketing (Pošta)

Pokud to zákon dovoluje a zákazník souhlasí, může Vám bitiba zasílat poštovní reklamu. Za úče-lem tisku a přepravy těchto propagačních materiálů spolupracujeme s poskytovateli služeb jako zpracovateli. Vaše právo kdykoli odvolat souhlas s použitím adresy za účelem reklamy zůstává ne-dotčeno.

E. Vaše práva

Máte právo kdykoli požádat společnost bitiba o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a právo na informace o těchto osobních údajích. Kromě toho máte právo na opravu, odstranění a omezení zpracování údajů, jakož i právo kdykoli vyslovit námitku proti zpracování osobních údajů nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů nebo požádat o přenos dat.

Všechny žádosti o informace, odvolání nebo námitky proti zpracování údajů by měly být zaslány e-mailem na adresu service@bitiba.cz nebo našemu pracovníkovi pro ochranu údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost regulačnímu orgánu v případě porušení ochrany dat.

F. Poznámky k zvláštnímu právu na vznesení námitek

Máte právo, z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (podle čl. 21 GDPR), které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. Zastavíme zpracování vašich osobních údajů, pokud nedokážeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování údajů slouží k účelu uplatnění, výkonu nebo ochrany právních nároků. Pokud chcete uplatnit své právo vznést námitku, stačí zaslat e-mail na adresu service@bitiba.czt společnost bitiba o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a právo na informace o těchto osobních údajích. Kromě toho máte právo na opravu, odstranění a omezení zpracování údajů, jakož i právo kdykoli vyslovit námitku proti zpracování osobních údajů nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů nebo požádat o přenos dat.

Všechny žádosti o informace, odvolání nebo námitky proti zpracování údajů by měly být zaslány e-mailem na adresu service@bitiba.cz nebo našemu pracovníkovi pro ochranu údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost regulačnímu orgánu v případě porušení ochrany dat.