Likvidace baterií

Pokyny k likvidaci použitých baterií

Následující pokyny jsou určeny koncovým spotřebitelům baterií či přístrojů se zabudovanými bateriemi:

1. Bezplatné odevzdání použitých baterií

Použité baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Ze zákona vyplývá povinnost použité baterie odevzdat k řádné likvidaci. Můžete je odevzdat na sběrném či prodejním místě. Jako prodejce baterií jsme též povinni zpětně odebírat baterie, které jste zakoupili v našem obchodě. Tyto baterie nám můžete zaslat v ofrankované obálce poštou nebo odevzdat přímo v našem skladu na níže uvedené adrese:

bitiba GmbH

c/o Rhenus AG & Co. KG

Marktal 3

99880 Hörselgau

2. Symboly uvedené na bateriích

disposal img

Baterie jsou opatřeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Tento symbol znamená, že se baterie nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu. Na bateriích, které obsahují více než 0,0005 procent rtuti, více než 0,002 procent kadmia a více než 0,004 procent olova, je uvedeno chemické označení dané škodlivé látky – "Cd" značí kadmium, "Pb" olovo a "Hg" rtuť.

Likvidace elektroniky a elektrických přístrojů

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že se použitá elektronika a elektrické přístroje nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu. Můžete je bezplatně odevzdat na sběrných místech. Menší přístroje je možné též zaslat poštou. Etiketu pro bezplatné zaslání si můžete vyžádat přes náš zákaznický servis. Dbejte na řádné zabalení přístroje, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Upozorňujeme, že jsme povinni zpětně odebírat přístroje s délkou hrany cca 25 cm pouze tehdy, pokud si v našem obchodě zakoupíte obdobný nový přístroj. Neodebíráme znečištěné přístroje, které by mohly ohrozit lidské zdraví nebo bezpečnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za vymazání osobních dat. Použité baterie a akumulátory z přístroje před odevzdáním vyjměte.

Pokyny k recyklaci

Striktně dodržujeme předpisy týkající se recyklace. Prováděním recyklace jsme pověřili spolehlivou firmu.