Impressum

Poskytovatel služeb/provozovatel "bitiba.cz"

Bitiba GmbH

Herzog-Wilhelm-Straße 12

D-80331 Mnichov

Německo

Tel: +420 234 688 468 (Po - Pá od 9:00 do 18:00)

E-Mail: service@bitiba.cz

Sídlo společnosti: Mnichov

Rejstříkový soud: obvodní soud Mnichov

Číslo složky v obchodním rejstříku : oddíl B (HRB) vložka 177246

DIČ - DE: DE249236792

DIČ - CZ: CZ683568436

Bankovní spojení pro české zákazníky

Commerzbank pobočka Praha

Č.ú.: 006218-10609952

Kód banky: 6200

Představenstvo

Geoffroy Lefebvre a Andreas Maueröder

Vrácení zboží na adresu:

BITIBA

Česká pošta – Postkomplet UL

Jateční 436/77

403 71 Ústí nad Labem

Koncepce a design

bitiba GmbH

Copyright

Označení "bitiba" je chráněno jako ochranná známka.

Obsah všech stránek je chráněn autorským právem. Upozorňujeme na to, že použití obrázku, textu nebo jejich částí v tištených nebo online publikacích vyžaduje písemný souhlas Bitiba GmbH.

Veškeré texty jsou určeny pouze pro osobní informaci. Každé jiné komerční nebo nekomerční užití, především jejich ukládání v databázích, zveřejňování, rozmnožování a všechny formy obchodního využití, stejně jako šíření na třetí osoby - také v částech nebo přepracované, přesahující tento účel, je bez souhlasu vlastníka práv vyloučeno. Autoři, uvedení v bibliografii, jsou za obsah toho kterého textu zodpovědní. Používání ochranných známek popřípadě názvu známek, především v popisu produktu obchodní oblasti, probíhá za respektování práv jejich vlastníků. Používání automatických mechanismů (vyhledávačů, robotů, Crawler), např. k obsluze vyhledávačů produktů a cen, vyžaduje schválení, stejně jako Deep-Linking na obsahové a produktové úrovni.

bitiba GmbH je kontrolován a certifikován pro prodej bio produktů prostřednictvím:

Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH

Bahnhofstrasse 9

D-76137 Karlsruhe

DE-ÖKO-007

Oficiální internetové stránky Evropské komise pro online řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na www.ec.europa.eu/consumers/odr. Bitiba nemá povinnost ani zájem účastnit se tohoto mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím platformy.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz zde (http://www.mpo.cz/dokument169867.html).