Obecné informace o ochraně osobních údajů (čl. 13 GDPR) pro respondenty průzkumů

1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a na koho se můžete obrátit?

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů prostřednictvím webové stránky je bitiba GmbH (dále jen bitiba), Herzog Wilhelm Straße 12, 80331 München. Více informací naleznete zde.

Na našeho pracovníka pro ochranu údajů se můžete obrátit emailem na ph@hwdata.de.

2. Mohu vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo odvolat svůj souhlas, a pokud ano, jak?

Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud chcete svou účast na průzkumu odvolat, kontaktujte zákaznický servis bitiba. Vezměte prosím na vědomí, že po analýze anonymizujeme Vaše údaje a již Vás nebudeme moci identifikovat za účelem pozdějšího uznání Vašich práv.

3. Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem jsou zpracovány?

Údaje o zákazníkovi

ID příjemce, ID a e-mailová adresa zákazníka, nákupní chování a ID objednávky (pokud jste u nás již dříve nakupovali).

Tyto údaje jsou používány za účelem komunikace a za účelem zasílání odměn výhercům / účastníkům. V některých případech se tato data používají také k provádění další analýzy dat za účelem formování zákaznických segmentů.

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas) 

Sociodemografická data

Tyto informace se používají k vytvoření segmentace zákazníků na základě analýzy skupinových údajů. To je prováděno za účelem prozkoumání podobností mezi účastníky. Nedochází ke shromažďování citlivých osobních údajů.

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas) 

Preference a názory

Údaje jsou zpracovávány s cílem vytvořit profily pro různé segmenty zákazníků. Analýza se provádí pouze na úrovni skupin.

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas) 

4. Komu údaje předáváme a za jakými účely?

Všechna výše uvedená data jsou zpřístupněna následujícím poskytovatelům služeb:

quantilope GmbH, Charlottenstraße 26, 20357 Hamburg, Německo

Programování online průzkumů, poskytování odkazů na průzkumy, hosting průzkumů, poskytování údajů z průzkumů.

Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.

Programování online průzkumů, poskytování odkazů na průzkumy, hosting průzkumů, poskytování údajů z průzkumů.

Optimal Workshop, Level 2, 2-12 Allen St, Te Aro, Wellington 6011, Nový Zéland

Programování online průzkumů, poskytování odkazů na průzkumy, hosting průzkumů, poskytování údajů z průzkumů.

5. Předáváme tyto údaje do třetích zemí?

Výsledky průzkumu lze použít k analýze v kombinaci s Vašimi osobními údaji (číslo příjemce / číslo zákazníka / e-mailová adresa / nákupní chování), pokud během této doby nebude odvolán Váš souhlas. Data poté mohou být anonymizována pro dlouhodobé uložení.

Z některých průzkumů shromažďujeme ID objednávky, které nejsou anonymizovány pro dlouhodobé uložení.

7. Je poskytnutí osobních údajů nezbytné z právních nebo smluvních důvodů?

Ne

8. Používáme automatizované rozhodování nebo profilování v souladu s článkem 22?

Ne

9. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo kdykoli požádat o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a právo na informace o těchto osobních údajích. Kromě toho máte právo na opravu, výmaz a omezení zpracování údajů, jakož i právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Dále můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů nebo požadovat jejich předání. Se všemi záležitostmi se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na výše uvedené kontakty. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě porušení ochrany údajů.

10. Informace o Vašem právu na vznesení námitky

1. Právo vznést námitku ve specifických případech

Z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě oprávněných zájmů). To platí také pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl. 4. odst. 4 GDPR, které lze použít například při poradenství, péči o zákazníky a pro prodejní účely. Pokud vznesete námitku, zastavíme zpracování Vašich osobních údajů za předpokladu, že bitiba nedokáže prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převáží Vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování údajů slouží k účelu uplatnění, výkonu nebo ochrany právních nároků.

2. Právo vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu

V rámci zákonných ustanovení může bitiba také zpracovávat Vaše údaje pro přímý marketing. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vás týkajících se osobních údajů použitých pro účely přímého marketingu bez vzniku nákladů kromě nákladů na předání podle základních tarifů. To platí také pro profilování, pokud je spojeno s přímým marketingem. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme nadále zpracovávat Vaše osobní údaje pro tyto účely. Námitku lze podat také neformálně. Kontaktní údaje najdete v části 1.

11. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 Mnichov, e-mail: ph@hwdata.de.