Váš košík

Váš nákupní košík je bohužel prázdný.

bitiba aplikace

Stáhnout
Doprava zdarma při objednávce nad 799 Kč**

Ochrana osobních údajů


Vážení zákazníci bitiba GmbH, milí návštěvníci naší webové stránky bitiba.cz,

velice si vážíme Vaší důvěry!

Proto je naším předním zájmem ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako dbaní Vašeho práva na informační sebeurčení při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše zacházení s osobními údaji probíhá v souladu se spolkovým zákonem na ochranu údajů (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) stejně jako s telemediálním zákonem (Telemediengesetz - TMG).
 

1.Získání a použití Vašich osobních údajů

Abychom mohli Vaši objednávku pokud možno co nejlépe zpracovat, jsou údaje, které jste vyplnili při registraci či objednávání do našeho registračního či objednacího formuláře nebo ve Vaší osobní stránce "můj účet", u nás uloženy a dále předány firmám, pověřeným dodáním Vámi vybraného zboží (Česká pošta, s.p.,). Při platbě platební kartou budou údaje z Vaší platební karty poskytnuty přímo našemu partnerovi, který tyto transakce zpracovává - adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandsko.

V případě ztráty Vašich podkladů se prosím obraťte na náš Zákaznický servis. Rádi Vám zašleme kopii Vaší objednávky. Předání Vašich osobních údajů na neoprávněné třetí osoby mimo společnost bitiba GmbH je zásadně vyloučeno.

Pro podporu při realizaci obchodu a péči o zákazníky, pověřujeme případně i firmy mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). K přeneseným servisním službám se řadí např. zalistování nových produktů, vytvoření a překlady popisů produktů, obecná péče o obchod, překladatelské činnosti, revize účtů a/nebo kontrola zásob. Poskytovatelé těchto služeb pak mají do té míry přístup k osobním údajům zákazníků, ve které je potřebují pro plnění svých úkolů. Ubezpečujeme, že zprostředkování údajů zákazníků na tyto poskytovatele probíhá v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a německými zákony na ochranu osobních údajů. K tomu je použita "standardní smlouva II" Evropské unie. V tomto případě se jedná o standardní ustanovení smlouvy o předávání osobních údajů z Evropského společenství do třetích zemí, která jsou stanovena Evropskou komisí k zajištění dostatečné úrovně ochrany osobních dat.

Občas Vám zašleme poštou informace o produktech či reklamu na Vaši adresu, kterou jste uvedli při zadávání objednávky. Kdykoliv však můžete vyjádřit nesouhlas se zpracováním a využitím Vašich osobních dat k reklamním účelům, k tomu se prosíme obraťte na náš zákaznický servis prostřednictvím kontaktního formuláře .

2. Důvěra díky vysokým ochranným standardům

Při přenosu dat používáme tzv. SSL-bezpečností systém (Secure Socket Layer) ve spojení s 128-bitovým kódováním. Tato technika skýtá nejvyšší bezpečnost a je proto používána např. bankami při ochraně osobních údajů v rámci online-bankingu. Námi nabízená možnost platby platební kartou je právě popsanými bezpečnostními standardy zcela chráněna. To, že jsou Vaše údaje přenášeny zakódovaně, poznáte na zobrazení symbolu uzamčeného zámku nebo klíče ve spodní části stránky Vašeho prohlížeče.

Abychom zaručili dostatečnou bezpečnost při odesílání formulářů, používáme v určitých případech službu reCAPTCHA Google Inc. Ta slouží především k rozlišení, zda byl údaj vložen člověkem nebo automaticky strojem. Zde platí odlišné zásady ochrany osobních údajů od Google Inc. Další informace o směrnicích ochrany  osobních údajů společnosti Google Inc. naleznete ZDE

3. S jistotou u bitiba.cz

Konkrétně vypadá naše záruka jistoty následovně:

 

  • Náš software, který používá jako standard Secure Socket Layer (SSL), zašifruje při objednávce Vaše osobní údaje - jméno, adresu, bankovní spojení a číslo platební karty. SSL je většinou prohlížečů podporován. Vaše data pak obdrží náš server v pro nepovolané osoby nečitelném kódu.
  • Doposud nevznikla ještě žádnému zákazníkovi bitiba škoda způsobená ilegálním využitím bankovních informací nebo informací o platebních kartách. Pokud by i přes to došlo k případu zneužití těchto dat při nákupu na našich webových stránkách, ručí většina vystavovatelů platebních karet za případně vzniklou škodu. V případě, že by po Vás Vaše banka požadovala uhrazení určitého podílu, pak za Vás tuto povinnost převezme bitiba GmbH. Předpokladem však je, že budete o tomto zneužití obratem informovat Vaši banku.
 

4.Nasazení cookies

Cookies jsou alfanumerické identifikační značky, které přenášíme prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče na
pevný disk Vašeho počítače. Mnoho postupů v e-commerce je bez této techniky nerealizovatelných. Tak je např. při online-nakupování virtuální nákupní košík zpravidla provozován s cookies.

V bitiba-internetovém obchodě je použit trvalý cookie, aby bylo možno obsah Vašeho košíku uložit po dobu Vašeho nakupování. Trvalý cookie bude uložen ve Vašem počítači a setrvá v něm i po zavření prohlížeče. Tento cookie může být při další návštěvě webové stránky znovu přečten. Bez tohoto trvalého cookie by nemohly být žádné produkty dány do košíku, díky čemuž by bylo nakupování u bitiba vyloučeno. Upozorňujeme, že cookie poslaný bitiba.cz je relevantní výhradně pro použití nákupního košíku. Informace přesahující tento účel nebudeme ukládat.

U všech běžných prohlížečů lze v možnostech volby nastavení cookie přizpůsobit vlastnímu přání. Bližší informace k možnosti nastavení Vašeho prohlížeče, co se cookies týká, naleznete v naší Pomoci.
 

5. Webanalyse

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics - službu pro webovou analýzu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textová data, která budou uložena na Vašem počítači, a která Vám umožní analýzu užívání webové stránky. Informace vygenerované cookie o Vašem užívání této webové stránky (včetně Vaší IP-adresy, přičemž za účelem její anonymizace prostřednictvím “_anonymizelp()” není na Google Analytics předáváno posledních 8 znaků) budou přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Google pak tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho používání této webové stránky, sestaví zprávu o aktivitách na webové stránce pro jejího provozovatele, stejně jako o dalších službách spojených s užíváním webové stránky nebo internetu. Také budou Googlem tyto informace případně předány třetím osobám, pakliže je to zákonem předepsáno nebo pokud jsou tyto ke zpracování údajů společností Google pověřeny. Google nebude v žádném případě spojovat Vaši IP-adresu s jinými svými daty. Instalaci cookies můžete prostřednictvím nastavení softwaru Vašeho prohlížeče vyloučit; v tomto případě Vás ale upozorňujeme na to, že pak případně nebudete moci plně využít veškeré funkce webové stránky bitiba.cz. Prostřednictvím použití této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů společností Google právě popsaným způsobem a k shora uvedenému účelu. Pokud nechcete, aby byly informace o návštěvě stránky přenášeny na Google Analytics, můžete si zde (//tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.html?hl=cz ) stáhnout deaktivační Add-on pro internetový prohlížeč.

Google reklama
Tato internetová stránka využívá Google -remarketing, službu od Google k aktivování reklam na internetu. K tomuto účelu se sbírají informace z historie surfování na internetu v anonymní formě a pomocí cookie uloženy na Vašem počítači. Na základě těchto informací zapnou třetí poskytovatelé, včetně Google, reklamy na webových stránkách.  Toto použití cookie můžete deaktivovat kliknutím na tento link:

Google odhlašovací link.

Více informací o tom, jaké údaje Facebook sbírá při použití social media pluginu, a jak jsou tyto údaje použité, získáte v informacích o ochraně osobních údajů poskytované služby. Tu naleznete zde://www.facebook.com/policy.php
 

7. Náhled do Vašich osobních údajů

Údaje, které jste nám sdělili, u nás zůstanou uloženy po dobu existence Vašeho zákaznického účtu na bitiba. Do Vašich osobních údajů můžete kdykoli nahlédnout, měnit je nebo vymazat pod "můj účet" - za použití Vaší emailové adresy a hesla. Pokud jste zapomněli Vaše heslo, nabízíme Vám v tomto případě speciální servis: pod "můj účet" naleznete na log-in-stránce odkaz ve znění: "Zapomněli jste své heslo?", který Vás dovede k pomoci s heslem. Prosíme, abyste uvedli Vaši (nám známou) emailovou adresu a odeslali daný formulář. Rádi Vám pak na tuto emailovou adresu zašleme náhradní heslo. Tento postup je bezpečný i v tom případě, kdy se třetí osoba pokusí získat přístup k Vašim osobním údajům. Protože: zaslání proběhne v každém případě na Vaši emailovou adresu, ke které máte přístup pouze Vy.

8. Doba uložení dat

Vaše osobní údaje jsou uchovány pouze po dobu potřebnou pro zajištění našich služeb. Někdy je nutno ukládat osobní údaje z právních důvodů.

9.Právo na informace a odstoupení

Máte právo požadovat bezplatnou písemnou informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás bitiba GmbH uložila. Po obdržení této informace pak můžete vyjádřit své přání takto uložené údaje opravit, zablokovat či zrušit; tomuto pak bude bez odkladu vyhověno. Vaše dotazy na téma ochrana osobních údajů nám, prosím, zasílejte prostřednictvím našeho Kontaktního formuláře.

Pokud byste se domnívali, že bitiba GmbH provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím našeho Kontaktního formuláře se žádostí o vysvětlení, příp. se žádostí o odstranění takto vzniklého stavu.

10.Provozní ochrana dat

bitiba GmbH se řídí zákonnými povinnostmi a pověřil provozního zmocněnce ochranou osobních údajů.

Všichni naši zaměstnanci jsou písemně zavázáni k dodržování příslušných předpisů a směrnic na ochranu dat, a také k jejich utajení. Nadto jsou zaměstanci bitiba GmbH v této oblasti pravidelně školeni.

Mnichov, leden 2018
bitiba