Váš košík

Váš nákupní košík je bohužel prázdný.

bitiba aplikace

Stáhnout
Doprava zdarma při objednávce nad 799 Kč**

Prohlášení o ochraně soukromí

Vážení návštěvníci a zákazníci internetové stránky bitiba,

vážíme si Vaší důvěry a proto je pro nás důležité chránit Vaše data a dodržovat Vaše právo na soukromí a informační nezávislost při sběru, zpracovávání a používání osobních údajů. V následujícím textu se dozvíte, které údaje o Vás sbíráme a zpracováváme v souvislosti s používáním naší webové stránky. Stručný přehled o ochraně osobních údajů naleznete ZDE.

Bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, D-80331 Mnichov, v zastoupení Dr. Cornelius Patt, Andreas Maueröder & Dr. Mischa Ritter je zodpovědný za ochranu osobních údajů na této internetové stránce. Můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 234 688 468 nebo na emailu service@bitiba.cz. Náš inspektor ochrany osobních údajů, p. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München; e-mail: ph@hwdata.de.

1. Předmět tohoto Prohlášení o ochraně soukromí

Předmětem tohoto prohlášení o ochraně soukromí je poskytnout informace, které výsvětlují, jaké osobní údaje se sbírají na internetových stránkách bitiba a za jakým účelem se tyto informace zpracovávají. Je nezbytné brát v úvahu skutešnost, že odkazujeme na cizí internetové stránky, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Směrnice cizích stránek o ochraně osobních údajů jsou rovněž mimo naši kontrolu. Doporučujeme Vám zkontrolovat směrnice o ochraně soukromých údajů na příslušných stránkách a zjistit, zda a do jaké míry dochází ke sběru, zpracovávání a používání osobních údajů a také zda jsou Vaše údaje dostupné třetím stranám.

2. Právní definice a termíny

Níže uvádíme výběr právních definic, který Vám pomůže porozumět tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů. Kompletní text Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation (GDPR)) spolu s dalšími právními definicemi a termíny naleznete na ZDE.

Osobní údaje

Veškeré informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (dále jen subjekt údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, správce osobních údajů nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování mohou být stanoveny v rámci práva Evropské unie nebo práva členských států.

Příjemce

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Evropským nebo s právem členského státu, se za příjemce nepovažují. Zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Třetí strana

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

3. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme na našich internetových stránkách

Ovlivněná oblast: Navštívení internetové stránky, tvorba protokolových souborů

Osobní údaje: IP adresa, identifikátor cookies

Popis a účel zpracování osobních údajů

Když vstoupíte na naši stránku, bitiba shromáždí takzvané přístupové údaje, které zahrnují IP adresu, a uloží je do protokolového souboru. Protokolový soubor také ukládá název stránky, na kterou jste vstoupili, název vyvolaného souboru, datum a čas, množství přenesených dat, sdělení o úspěšném vyvolání, název a verzi internetového prohlížeče, operačního systému, vyžádané adresy URL odkazující stránky (stránky, ze které jste přišli) a poskytovatele služeb. Na základě těchto údajů nemůžete být jakýmkoliv způsobem identifikováni.

Soubory cookie se ukládají na Vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone nebo PC), když navštívíte naši internetovou stránku. Pro podrobné informace o souborech cookie, které používáme na naší internetové stránce, o jejich účelu a o způsobu, jak je smazat se prosím obraťte na Informace o právu na námitku proti zpracovávání osobních údaju.

Shromaždujeme údaje z protokolových souborů, včetně IP adresy, abychom zajistili nerušené spojení a pohodlné používání našich internetových stránek. Protokolové soubory se také používají z administrativních důvodů a k hodnocení stability a bezbečnosti našeho systému. Používáním souborů cookie je možné modifikovat naše stránky tak, aby byly uživatelsky více vstřícné, například se pomocí souborů cookie dozvíme, které části našich stránek jste již navštívili. Identifikátor cookies nám poskytuje informace o chování uživatelů našich stránek a vyhledávání, které je na naše stránky přivedlo. Tímto způsobem můžeme pro budoucí návštěvy upravit naše nabídky dle zájmu uživatelů.

Zájem o zpracování osobních údajů

Data protokolových souborů, včetně IP adresy, slouží pouze k optimalizaci technologiíí a nastavení naší stránky a našich bezpečnostních systémů (například v souvislosti s počítačovým útokem nebo s mimořádnou bezpečnostní událostí). Z dat uvedených v protokolových souborech ani z IP adresy nemohou být získány žádné údaje, které slouží k identifikaci osob,. K propojení Vaší osoby dojde jen pokud se zároveň přihlásíte do Vašeho uživatelského účtu. V tomto případě je možné s Vámi spojit IP adresu. Pomocí identifikátoru cookies například zjistíme, zda a v jakém rozsahu jste již navštívili naše internetové stránky, či zda jste se u nás již s konkrétním identifikačním číslem registrovali a kdy jste se k tomuto identifikačnímu číslu vrátili. Pro informace o tom, jak smazat soubory cookie se prosím obraťte na Informace o právu na námitku proti zpracovávání osobních údaju

Příjemce a zpracovatel dat

Naše internetová stránka a náš internetový obchod jsou umístěny v našem datovém centru i u externích poskytovatelů služeb.

Poskytovatel

Důvod ke zpracování osobních údajů

Informace o poskytovateli a ochraně soukromí

Amazon Webservices

Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, USA

Hosting a zálohování

Zpracování dat probíhá výhradně v evropských datových centrech Amazonu. 

https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr

https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/

https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/

Privacy Shield

 

Délka ukládání dat: K automatickému smazání protokolových souborů, včetně IP adresy, dochází dva měsíce po jejich stvoření. Před výmazem jsou IP adresy výhradně z (technických) administrativních důvodů anonymizovány a uloženy.

Právní základ: Článek 6 (1 f) GDPR

Poskytnutí požadovaných údajů: Poskytnutí výše zmíněných osobních údajů není právně ani smluvně vyžadováno. Ačkoliv bez IP adresy a identifikátoru cookies nelze zaručit plnou funkčnost a všechny služby naší stránky. Může se stát, že některé aplikace a služby budou omezené nebo nebudou dostupné vůbec.

Ovlivněná oblast: Návštěvy internetové stránky, Webová analytika

Osobní údaje: IP addesa, identifikátor cookies

Popis a účel zpracování osobních údajů

Na našich stránkách používáme takzvané měřící nástroje a webová analytika. Dále popisujeme způsob, kterým na naší internetové stránce dochází ke sběru dat a vyhodnocení chování návštěvníků. Tyto aktivity se provádí z důvodu optimalizace našich nabídek.

Pomocí těchto nástrojů je možné zjistit odkud a jak návštěvníci na naši stránku přichází, které její části se nejčastěji navštěvují, jak časté a jak dlouhé jsou tyto návštěvy a jaké podstránky a kategorie si prohlížejí. Můžeme také zjistit, jaké výrazy uživatel zadal do vyhledávání a jaké stránky navštívil, tímto způsobem můžeme vyhodnotit, kolik uživatelů celkově navštívilo naše stránky a o které nabídky je největší zájem. Nabyté znalosti nám pomáhají strukturovat naše nabídky a naši stránku tak, aby byly k uživatelům více vstřícné.

Zájem o zpracování osobních údajů

Ze statistických analýz uživatelských profilů můžeme vyvodit informace o chodu a úspěšnosti našich internetových stránek, napříkald zjistíme, jak často se navštěvují informační stránky jednotlivých skupin výrobků a kolik návštěvníků klikne na konkrétní nabídky. Díky sledovacím nástrojům je možné naše nabídky lépe zacílit na naše zákazníky, návštěvníky a zúčastněné strany. Informace o poskytovateli a funkčnosti, a dále způsobu, jak smazat soubory cookie a zabránit sledování se prosím obraťte na Informace o právu na námitku proti zpracovávání osobních údaju.

Příjemce a zpracovatel dat

Dále uvedení poskytovatelé nástrojů pro sledování a webovou analytiku naším jménem statisticky zpracovávají přístupová data a provádějí rozbor uživatelů. Za tímto účelem jsme uzavřeli příslušné smlouvy o zpracování objednávek s dodavateli. Pro podrobné operace o technických operacích nástrojů a o způsobu, jak zamezit přenosu dat (sledování) se prosím obraťte na Informace o právu na námitku proti zpracovávání osobních údaju.

Pečeť kvality pro důvěryhodné internetové obchody je integrována na naší stránce pro zobrazení naší pečetě a pro zobrazení nabídky produktů jiných důvěryhodných obchodů po uskutečnění objednávky. Při vyvolání odznaku důvěryhodnosti internetový server automaticky uloží protokolový soubor (viz výše), především Vaši IP adresu. Tato přístupová data nebudou žádným způsobem vyhodnocována a nejpozději do sedmi dnů po ukončení Vaší návštěvy stránky budou automaticky smazána.

Poskytovatel

Nástroj

Informace o poskytovateli a ochraně soukromí

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google Analytics

 

https://policies.google.com/privacy?hl=cs

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Privacy Shield

Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko

Omniture (Adobe Analytics)

https://www.adobe.com/cz/privacy.html

Privacy Shield

Optimizely, Inc.,
San Francisco, 631 Howard Street, Suite 100. San Francisco, California 94105 (USA)

Optimizely

https://www.optimizely.com/privacy/

https://www.optimizely.com/security/

Privacy Shield

Trusted Shops
Subbelrather Straße 15c, 50823 Köln

Trusted Shops

https://www.trustedshops.de/impressum/

 

Délka ukládání dat: Informace ohledně cookies a technologiích, které tyto sledovací nástroje používají, délce ukládání dat a způsobu, jak můžete tyto data smazat naleznete na této stránce: Informace o právu na námitku proti zpracovávání osobních údaju.

Právní základ: Článek 6 (1 f) GDPR

Poskytnutí požadovaných údajů d: Poskytnutí výše zmíněných osobních údajů není právně ani smluvně vyžadováno.

Profilování

Pomocí sledovacích nástrojů je možné vyhodnotit a analyzovat zájmy a chování návštěvníků naší internetové stránky. Za tímto účelem vytvoříme pseudonymní uživatelský účet. Tento účet také používáme k určení Vaší identity, když se zadáním Vašich uživatelských údajů přihlásíte do "můj účet".

Ovlivněná oblast: Návštěvy internetové stránky, Inzerce

Osobní údaje: IP addesa, identifikátor cookies, číslo objednávky

Popis a účel zpracování osobních údajů

Naše internetová strána také používá tzv. sledovací nástroje pro reklamní účely. Pomocí těchto nástrojů můžeme zobrazit či zabezpečit zobrazení jednotlivých reklam, které se (automaticky) vybírají na základě zákazníkových preferencí. Technicky vzato se ke sledování inzerce obvykle používají reklamní ID, jejichž pomocí poskytovatelé reklamních sítí používají soubory cookie k vytváření uživatelských profilů a zobrazování reklamy na základě profilu cookies. Když uživatel poprvé navštíví stránky našeho reklamního partnera, pomocí sledovacích pixelů umístěných na různých stránkách, se na jeho koncovém zařízení uloží soubor cookie. Tyto opětovné nabídky nám umožňují uživatele na internetu sledovat a zobrazit mu nabídky, které by jej mohly zajímat. Sledování je v mnoha případech prováděno pomocí tzv. otisku webového prohlížeče (angl. browser fingerprint), který k určení uživatelů nebo uživatelských skupin mimo jiné používá informace o individuálním nastavení rozlišení obrazovky, barevné hloubce, časové zóně a nainstalovaných pluginech.

Prostřednictvím tzv. affiliate sítí inzerujeme naše produkty na internetových stránkách třetích stran. Kliknutím na tyto reklamy budete odkázáni na odpovídající produkt v našem internetovém obchodě. Příslušný poskytovatel, třetí strana, obdrží číslo objednávky k vyúčtování provize pouze v případě, že návštěvník daný produkt zakoupí.

Zájem o zpracování osobních údajů            

Pomocí nástrojů pro sledování reklam můžeme lépe zacílit naše nabídky na naše zákazníky, návštěvníky a zúčastněné strany. Nástroje pro sledování reklam a s nimi spojené reklamní kampaně nám a třetím stranám umožňují získat příjem z reklam. Sledování chování uživatelů nám také pomáhá zjistit, které oblasti naší stránky by mohly návštěvníky zajímat, což nám umožňuje zobrazovat reklamy selektivně. Reklamy se zobrazují podle tématické orientace stránky a souvisejícího vyhledávání uživatele. V důsledku mohou nastroje pro sledování reklam zjistit, odkud návštěvník na naši stránku přišel, které části naší stránky navštívil a jak často a jak dlouho si konkrétní podstránky a kategorie prohlížel. V reklamě se běžně používají tzv. retargetingové a remarketingové kampaně, které mohou uživatele později a na jiných stránkách znovu odkázat na produkty, které uživatel dříve navštívil a které by jej mohly zajímat (například inzerováním produktů z internetových stránek). Pro podrobné informace o poskytovatelích těchto služeb se prosím obraťte na Informace o právu na námitku proti zpracovávání osobních údaju.

Příjemci výše zmíněných dat

Dále poskytovatelé služeb webových analytik naším jménem zpracovávají osobní údaje za účelem vyhodnocení chování uživatelů a přizpůsobení reklam našim zákazníkům. Za tímto účelem jsme s dodavateli uzavřeli příslušné smlouvy. Pro podrobné informace o technických operacích nástrojů a o způsobu, jak zamezit přenosu osobních dat (sledování) se prosím obraťte na Informace o právu na námitku proti zpracovávání osobních údaju.

Poskytovatel

Nástroj

Informace o poskytovateli a ochraně soukromí

Adobe Systems Software Ireland Limited
4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko

Adobe Audience Manager

Adobe Dynamic Targeting

https://www.adobe.com/cz/privacy.html

https://www.adobe.com/cz/privacy/opt-out.html

Privacy Shield

Certona Inc.
10431 Wateridge Circle, Suite 200
San Diego, CA 92121 (USA)

Certona

//www.certona.com/privacy/

 

Google Inc. (Google)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

DoubleClick

Google Adwords Remarketing

Google AdWords User Lists

Google Dynamic Remarketing

Google Analytics Audiences

https://privacy.google.com/intl/cs/how-ads-work.html

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs

https://policies.google.com/?hl=cs

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs

Privacy Shield

Kairion GmbH

Gutleutstraße 30
60329 Frankfurt am Main

Kairion

https://kairion.de/datenschutz

sociomantic labs GmbH

Paul-Lincke-Ufer 39/40
10999 Berlin

Sociomatic

https://www.sociomantic.com/privacy/en/

Délka ukládání dat: Informace o cookies a technologiích, které tyto sledovací nástroje používají, délce ukládání dat a způsobu, jak můžete tyto data smazat naleznete na této stránce: Informace o právu na námitku proti zpracovávání osobních údaju.

Právní základ: Článek 6 (1 f) GDPR

Poskytnutí požadovaných údajů: Poskytnutí výše zmíněných osobních údajů není právně ani smluvně vyžadováno.

Profilování

Pomocí sledovacích nástrojů je možné vyhodnotit a analyzovat zájmy a chování návštěvníků naší internetové stránky. Za tímto účelem my a výše zmínění reklamní partneři vytváříme pseudonymní uživatelské účty.

Ovlivněná oblast: Internetový obchod, objednávka

Emailová adresa, titul, jméno a příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, platební údaje (žádné informace o kreditní kartě), přihlašovací údaje (pro registrované zákazníky), adresa IP, identifikátor cookies

Popis a účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje v rámci Vaší počáteční objednávky nebo, jste-li stávající zákazník, k poskytnutí zákaznického účtu v "můj účet". Pomocí poskytnutých údajů můžeme zadat Vaši objednávku, přizpůsobit výběr produktů a jejich doporučení Vašemu vkusu a preferencím. Vaše údaje se dále používají při zpracování, přípravě a doručení objendaných produktů. Pokud máte zákaznický účet, budeme k ověření Vašeho účtu vyžadovat přihlašovací údaje.

Příjemce a zpracovatel dat

S příjemci sdílíme Vaše data výhradně na smluvním základě v souvislosti se zpracováním objednávek a pouze tehdy, je-li to nezbytné pro poskytování služeb (např. v případě firem poskytujícíh logistické služby). Při platbě fakturou před přijetím Vaší objednávky žádáme o kredit. Za tímto účelem přeposíláme zmíněné údaje speciálně určeným poskytovatelům služeb, abychom jim poskytli informace o Vaší platební historii a kreditní informace získané na základě matematicko-statistického scoringového postupu. Toto zpracování se provádí výhradně s Vaším výslovným souhlasem. (Článek 6 (1a) GDPR).

Na základě zvoleného způsobu platby jsou Vaše platební údaje předány příslušnému poskytovateli platebních služeb, který za ně nese zodpovědnost. Informace o poskytovatelích, zejména o jejich orgánech zodpovědných za Vaše osobní údaje, kontaktní údaje na inspektory ochrany osobních údajů poskytovatelů a kategoriích osobních údajů, které poskytovatelé platebních služeb zpracovávají naleznete zde: poštovné a balné.

Poskytovatelé platebních služeb

  • Účel zpracování osobních údajů: Vyúčtování platby kreditní kartou. Pro více informací se prosím obraťte na příslušné poskytovatele platebních služeb: způsoby platby a kupóny.

Délka ukládání dat

Zpracováváme a/nebo mažeme faktury a potvrzení objednávek ve vztahu k platným sazbám daně a k obchodnímu retenčnímu období, pokud jste nedali výslovný souhlas s dalším užitím Vašich osobních údajů. Mimo to uchováváme Vaše data po dobu trvání zákonných promlčecích lhůt pro nároky na vady (obvykle po dobu dvou let od zakoupení). Máte-li zákaznický účet, ukládáme Vaše osobní údaje po dobu jeho trvání. Žádost o smazání Vášeho zákaznického účtu je možné zaslat kdykoliv na jeden z níže uvedených kontaktů.

Právní základ: Článek 6 (1 a, b, f) GDPR

Poskytnutí požadovaných údajů: Poskytnutí výše zmíněných osobních údajů je pro internetový obchod smluvně vyžadováno. V opačném případě není možné zadat objednávku.

Ovlivněná oblast: můj účet

Emailová adresa, zákaznické číslo, jméno a příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, přihlašovací údaje, historie objednávek

Popis a účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje k vytvoření zákaznického účtu (můj účet), přes který máte přístup k Vašim objednávkám a různým aplikacím a službám, které bitiba nabízí, například k bonusovým bodům. Přes zákaznický účet je také možné nastavit preference týkající se newsletteru, způsobu doručování a platby a prohlížet historii objednávek. Přístupové údaje se používají k ověření zákaznického účtu.

Délka ukládání dat

Ukládáme data z Vašeho uživatelského účtu "můj účet" po dobu jeho existence nebo do požádání o jejich výmaz. Retenční období se také vztahuje na oblast internetového obchodu. Kdykoliv můžete zrušit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tímto nebude zákonnost zpracování Vašich údajů před podáním žádosti nijak ovlivněna.

Právní základ: Článek 6 (1 a) GDPR

Poskytnutí požadovaných údajů: Poskytnutí výše zmíněných osobních údajů není právně ani smluvně vyžadováno. Ačkoliv zákaznický účet nelze bez přihlašovacích údajů používat.

Ovlivněná oblast: Newsletter, novinky a speciální nabídky

Osobní údaje: Emailová adresa, titul, jméno a příjmení, historie objednávek

Popis a účel zpracování osobních údajů

Pokud se přihlásíte k našemu emailovému newsletteru, budeme Vám zasílat periodické informace o našich nabídkách a slevách a také novinky o společnosti bitiba. K zasílání newsletteru potřebujeme Vaše jméno a emailovou adresu, abychom Vás mohli oslovovat osobně. Newsletter zasíláme pomocí tzv. postupu double-opt-in, což znamená, že Vám bude zasílán pouze pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas. Zašleme Vám email se žádostí o potvrzení souhlasu se zasíláním newsletteru. Souhlas potvrdíte kliknutím na vložený odkaz, pouze po jeho aktivování nám dáte souhlas s užíváním Vašich osobních údajů. Tyto údáje se budou používat výhradně k reklamním účelům pomocí newsletteru.

Pomocí newsletteru také automaticky hodnotíme Vaše uživatelské chování. Za tímto účelem emaily obsahují tzv. webové majáky (angl. web beacon) a sledovací pixely, které nám pomáhají zjistit, zda jste newsletter obdrželi a otevřeli a na jaké odkazy jste klikli. Užitím takto shromážděných dat vytváříme uživatelský účet, který nám pomáhá přizpůsobit newsletter Vašim zájmům. Za určitých okolností, pomocí sledovacích nástrojů, spojíme tyto data s Vaší aktivitou na naší internetové stránce.

Příjemce a zpracovatel dat

Dále uvedený poskytovatel nástroje pro distribuci newsletteru naším jménem připravuje data k zasílání newsletteru, statistickému zpracování a k rozboru uživatelských účtů. Za tímto účelem jsme s poskytovateli uzavřeli příslušné smlouvy.

Poskytovatel

Nástroj

Informace o nástroji, ochraně osobních údajů a soukromí

Episerver AB
Regeringsgatan 67, Box 7007, 103 86 Stockholm (Švédsko)

Optivo

https://www.episerver.com/legal/privacy-statement/

Privacy Shield

 

Délka ukládání dat: Můžete kdykoliv vzvnést námitku proti zasílání newsletteru, stejně tak proti zpracování výše zmíněných údajů za účelem emailové inzerce. Pokud si nadále nepřejete přijímat naše emaily, můžete kliknout na odkaz „odhlásit se“, který naleznete v každém našem emailu, nebo nás můžete kontaktovat na service@bitiba.cz. Z postoupení těchto kroků vzniknou pouze náklady na přenos dat v souladu se základními tarify operátora. Zákonnost zpracovávání údajů s Vaším souhlasem zůstává nedotčená, dokud tento souhlas nezrušíte. Kliknutím na příslušný odkaz, který naleznete v každém našem emailu, nebo přes kterýkoliv jiný kontakt můžete kdykoliv vznést námitku proti tomuto sledování. Pokud tak učiníte, automaticky se odhlásíte z newsletteru. V opačném případě budou Vaše údaje uloženy po dobu přihlášení k odběru newsletteru. Po Vašem odhlášení anonymně ukládáme data pouze pro statistické účely.

Právní základ: Článek 6 (1 a) GDPR

Poskytnutí požadovaných údajů: Poskytnutí osobních údajů není právně ani smluvně vyžadováno. Ačkoliv zasílání a přijímání newsletteru není možné bez poskytnutí emailové adresy.

Ovlivněná oblast: Kontakt, zákaznický servis

Osobní údaje: Emailová adresa, jméno a příjmení, datum, čas, komentář (žádost)

Popis a účel zpracování osobních údajů

Používáme kontaktní funkce na naší internetové stránce ke komunikaci s našimi zákazníky a se zůčastněnými stranami a k zodpovězení Vašich žádostí a dotazů. Zpracováváme žádosti a s nimi spojené informace, které nám zašlete, abychom Vás mohli kontaktovat a zodpovědět Vaše dotazy. Současně se tyto údaje přiřazují k Vašemu zákaznickému účtu, pro případ, že se se stejnými údaji zaregistrujete jako zákazník.

Používáme sužby Google reCAPTCHA v rámci našich kontaktních možností. ReCAPTCHA slouží k rozeznání, zda je vstup proveden člověkem nebo za pomocí nežádoucích, automatických a mechanických procesů. Tato služba zahrnuje zaslání Vaší IP adresy a dalších nezbytných údajů Googlu. Služba reCAPTCHA poté Váš vstup analyzuje. Důvod pro používání tohoto nástroje je náš zájem o přesnost dat, která obdržíme. Tento nástroj používáme, abychom se ujistili, že data, která obdržíme, jsou přesná, abychom se vyhnuli automatickým registracím a žádostem, které zadávají roboti, a abychom zaručili hospodárný provoz našich internetových nabídek.(Článek 6 (1 f) GDPR). Více na Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Délka ukládání dat: Používáme Vaše osobní údaje do ukončení příslušné komunikace. Komunikace se považuje za ukončenou, je-li možné z okolností vyvodit, že náležitá fakta byla objasněna. Pokud nás nepožádáte o výmaz, komunikaci ukládáme po dobu smluvního vztahu s Vámi nebo do zrušení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv zrušit. Zrušení souhlasu nemění zákonnost odsouhlaseného zpracování osobních údajů před podáním žádosti.

Právní základ: Článek 6 (1 a) GDPR

Poskytnutí požadovaných údajů d: Poskytnutí výše zmíněných osobních údajů není právně ani smluvně vyžadováno. Ačkoliv zpracování žádostí není možné bez poskytnutí osobních údajů.

 

Délka ukládání dat: Budete-li zaměstnáni, Vaše osobní údaje budou uloženy minimálně po dobu Vašeho působení u společnosti bitiba. Pokud dojde k odmítnutí a jste nám nedali výslovný souhlas s uložením Vašich dokumentů na delší dobu, žádost bude automaticky smazána 6 měsíců od momentu, kdy Vám bylo rozhodnutí oznámeno.

Právní základ: BDSG: Oddíl 26., GDPR: Článek 6 (1a)

Poskytnutí požadovaných údajů: Poskytnutí výše zmíněných osobních údajů není právně ani smluvně vyžadováno. Ačkoliv bez poskytnutí osobních údajů nelze zpracovat Vaši žádost.

4. Vaše práva v souladu se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv požádat společnost bitiba o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, stejně tak máte právo vědět, jaké údaje používáme. Dále máte právo na opravu, výmaz a omezení zpracování údajů, jakožto právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů či právo zrušit Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Také máte právo požádat o předání Vašich osobních údajů. Pro jakékoliv informace nebo žádosti, odvolání či námitky proti zpracování osobních údajů se prosím emailem obraťte na našeho inspektora ochrany osobních údajů nebo využijte výše zmíněné kontaktní údaje. Mimojiné, dojde-li k porušení soukromí, máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu.p>